.theme_title, .theme_title_b {background-position: 50% 50%; background-image: url(www.yoursite.com/image.jpg)}
Tussen de steden Heerlen, Brunssum en Landgraaf ligt de Brunssummerheide: een voor Nederlandse begrippen uniek landschap van circa 600 ha. Geologische activiteiten uit het verleden hebben er toe geleid dat de Brunssummerheide zich heeft ontwikkeld tot een veelzijdig natuurgebied waar bossen, heidevelden, beeklopen, vennen, landbouwgronden en zandvlakten het landschap bepalen. De kern van de heide wordt gevormd door het bronnengebied van de Rode Beek, waar hoogveenvorming optreedt. Zowel op de heidevelden als in de bossen komen enkele vennen voor. Door de grote variatie in het landschap, is op de Brunssummerheide een grote verscheidenheid aan diersoorten te vinden. Sinds 1990 zijn in het gebied 26 bedreigde diersoorten aangetroffen, waaronder bijvoorbeeld de alpenwatersalamander, de heikikker, de zandhagedis, de gladde slang maar ook boommarters, vossen, reeën en diverse insecten- en vogelsoorten.